Pomoc

Pomagamy Ukrainie

Tragiczne wydarzenia na Ukrainie dotknęły nas wszystkich. Jesteśmy pełni podziwu dla dzielnych Ukraińców, którzy odpierają brutalną inwazję. Uważamy, że zawsze można zrobić coś konkretnego, by pomóc naszym przyjaciołom w ich słusznych zmaganiach. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć finansowo Polski Czerwony Krzyż, który przeznaczy zebrane środki na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji wsparcia pomocy humanitarnej. Na oficjalnej stronie rządowej pomagamukrainie.gov.pl znajdziemy komplet informacji na temat możliwości pomocy naszym sąsiadom.

#SercemzUkrainą