Raport Centrum e-Zdrowia

Lecznictwo uzdrowiskowe najlepiej przygotowane do prowadzenia EDM

Centrum e-Zdrowia po raz piąty przeprowadziło Badanie Stopnia Informatyzacji Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Celem ankiety było uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej stopnia przygotowania podmiotów do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Od kilku lat mamy do czynienia z bardzo intensywnym procesem informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Obecne akty ustawodawcze zobowiązują podmioty medyczne do wystawiania e-recept, e-skierowań, a także od 1 lipca 2021 do zapewnienia możliwości dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach systemu P1).

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem 5060 ankiet, z których część została wypełniona przez obiekty zajmujące się lecznictwem uzdrowiskowym. Z uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że lecznictwo uzdrowiskowe posiada największy stopień informatyzacji – aż 89% obiektów funkcjonuje w oparciu o odpowiednie rozwiązania IT, pozwalających na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych danych medycznych.

Uzdrowiska przodują w prowadzeniu różnego rodzaju elektronicznej dokumentacji medycznej na tle innych podmiotów leczniczych. 43% z nich stale digitalizuje dokumentację prowadzoną w postaci papierowej, co również jest najlepszym wynikiem.

Istotnym jest fakt, że 70% uzdrowisk posiada oprogramowanie, które gotowe jest do wymiany EDM, a więc jest w pełni przygotowanych do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Jako producent oprogramowania dla uzdrowisk i sanatoriów, stale zwracamy uwagę na zmiany prawne wprowadzane w życie przez Ministerstwo Zdrowia i zapewniamy pełną integrację naszego oprogramowania z systemami e-Zdrowia. Dzięki naszym rozwiązaniom procesy związane z obsługą pacjentów przebiegają w sposób automatyczny, pozwalając zaoszczędzić czas oraz wyeliminować niedogodności związane z prowadzeniem dokumentacji w sposób tradycyjny. Niezmiernie cieszy nas fakt, że przeważająca liczba obiektów korzysta z naszych rozwiązań i razem możemy przyczynić się do poprawy doświadczeń oraz obsługi Gości uzdrowisk i sanatoriów.

Więcej o Betasi Kuracjusz Zobacz cały raport