wróć do listy
Medical

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) w hotelach leczniczych

Data dodania:
9 minut

Sebastian Olesiak

Specjalista ds. marketingu

Co obejmuje e-dokumentacja medyczna i kto ma obowiązek jej prowadzenia? EDM to kompleksowy system elektronicznej dokumentacji medycznej, który obejmuje przechowywanie i zarządzanie danymi pacjentów, historią chorób, wynikami badań oraz informacjami medycznymi w cyfrowej formie.

Obowiązek prowadzenia EDM spoczywa na placówkach medycznych, szpitalach, przychodniach i lekarzach, którzy muszą zgodnie z przepisami przechowywać i zarządzać elektronicznymi danymi medycznymi swoich pacjentów. Obowiązek jej prowadzenia niesie ze sobą szereg istotnych korzyści, które przyczyniają się do poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz usprawnienia procesów w sektorze ochrony zdrowia.

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna EDM?

Według definicji przedstawionej w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, która jest podstawowym aktem regulującym kwestie EDM, elektroniczną dokumentacją medyczną są:

  • dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisane z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
  • recepty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
  • skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oprócz e-recepta i e-skierowania medyczną dokumentację elektroniczną stanowią m.in.: informacje o rozpoznaniu, dane przekazywane do poradni specjalistycznych czy leczenia szpitalnego, karty informacyjne, wyniki badan laboratoryjnych i diagnostycznych wraz z opisami.

Zalety prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Pierwszą ważną zaletą EDM jest zwiększenie bezpieczeństwa i kontroli nad wrażliwymi danymi medycznymi. Przechowywanie danych w formie elektronicznej pozwala na precyzyjne zarządzanie dostępem do informacji, co minimalizuje ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych pacjentów. Systemy EDM mogą być oparte na zaawansowanych mechanizmach szyfrowania oraz autoryzacji, wzmacniając tym samym ochronę prywatności pacjentów.

Kolejną istotną korzyścią jest minimalizacja problemu braku dostępu do pełnej historii leczenia pacjenta. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej, wszyscy uprawnieni pracownicy służby zdrowia mogą szybko uzyskać kompletny obraz zdrowia pacjenta, niezależnie od lokalizacji czy źródła pierwotnej dokumentacji. To przyspiesza proces podejmowania decyzji terapeutycznych i eliminuje ryzyko niedokładnych diagnoz.

Personel medyczny czerpie także z korzyści w postaci większej wiedzy na temat stanu zdrowia pacjenta, co przekłada się na podniesienie jakości procesów leczenia. Dostęp do elektronicznej dokumentacji oraz kompleksowa historia leczenia umożliwia lekarzom i pielęgniarkom holistyczne podejście do opieki, uwzględniając historię chorób, wyniki badań oraz reakcje na wcześniejsze terapie.

EDM pomaga w zniwelowaniu barier technologicznych związanych z wymianą informacji medycznych. Dzięki standardowym formatom danych i systemom kompatybilnym, wymiana informacji między różnymi placówkami medycznymi staje się płynniejsza i bardziej skuteczna. Cyfryzacja zdrowia prowadzi do standaryzacji usług i dokumentów, co wpływa na poprawę kompletności i czytelności dokumentacji medycznej.

Należy także podkreślić, że elektroniczna dokumentacja medyczna przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poprzez umożliwienie personelowi medycznemu szybkiego dostępu do istotnych informacji. W nagłych przypadkach, gdy każda chwila ma znaczenie, dostęp do historii choroby, alergii czy przepisanych leków może mieć kluczowe znaczenie dla podejmowania odpowiednich działań.

EDM: obowiązki placówek wobec elektronicznej dokumentacji medycznej

Placówki medyczne mają kilka istotnych obowiązków w związku z elektroniczną dokumentacją medyczną. Między innymi powinny wdrożyć odpowiedni system EDM, który umożliwi przechowywanie i zarządzanie danymi pacjentów w formie elektronicznej. Są także zobowiązane do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych medycznych. EDM musi być przechowywana w sposób zgodny z przepisami, a jednocześnie musi być dostępna dla uprawnionego personelu medycznego w celu zapewnienia jakości opieki zdrowotnej.

Wszystkie te obowiązki mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego zarządzania informacjami medycznymi pacjentów oraz zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych w opiece zdrowotnej.

Lecznictwo uzdrowiskowe najlepiej przygotowane do prowadzenia EDM

Od kilku lat mamy do czynienia z bardzo intensywnym procesem informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, wszystkie podmioty medyczne zobowiązane są do wystawiania e-recept, e-skierowań, a także od 1 lipca 2021 do zapewnienia możliwości dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej (w ramach systemu P1).

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem 5060 ankiet, z których część została wypełniona przez obiekty zajmujące się lecznictwem uzdrowiskowym. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że lecznictwo uzdrowiskowe posiada największy stopień informatyzacji – aż 89% obiektów funkcjonuje w oparciu o odpowiednie rozwiązania IT i korzysta z oprogramowania umożlwiającego prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej oraz przetwarzanie jednostkowych danych medycznych.

Uzdrowiska przodują w prowadzeniu różnego rodzaju elektronicznej dokumentacji medycznej na tle innych podmiotów leczniczych. 43% z nich stale digitalizuje dokumentację prowadzoną w postaci papierowej, co również jest najlepszym wynikiem.

Istotnym jest także fakt, że 70% uzdrowisk posiada oprogramowanie, które gotowe jest do wymiany EDM, a więc jest w pełni przygotowanych do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Dokumentacja medycznej w formie elektronicznej - kompleksowe oprogramowanie do prowadzenia

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej przynosi liczne korzyści dla sektora ochrony zdrowia. Standaryzacja, zwiększona dostępność danych, poprawa koordynacji procesu leczenia i wzrost bezpieczeństwa pacjentów to tylko niektóre z aspektów, które przyczyniają się do usprawnienia opieki zdrowotnej oraz podnoszenia jakości życia pacjentów. Zarządzanie e-dokumentacją wymaga jednak odpowiedniego zaplecza technicznego i tu z pomocą przychodzą programy do EDM dla placówek medycznych.

Jako producent oprogramowania dla uzdrowisk i sanatoriów, na bieżąco monitorujemy zmiany prawne wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia i zapewniamy pełną integrację naszego oprogramowania z systemami e-Zdrowia. Dla naszych klientów wdrażamy rozwiązania, dzięki którym procesy związane z obsługą pacjentów przebiegają w sposób automatyczny. Pozwala to zaoszczędzić czas personelu oraz wyeliminować niedogodności związane z prowadzeniem dokumentacji w sposób tradycyjny. Niezmiernie cieszy nas fakt, że przeważająca liczba uzdrowisk i sanatoriów korzysta z naszych rozwiązań i razem możemy przyczyniać się do podnoszenia standardów obsługi Gości w tych obiektach.

--

Centrum e-Zdrowia już po raz piąty przeprowadziło Badanie Stopnia Informatyzacji Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Celem ankiety było uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej stopnia przygotowania podmiotów do wypełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Źródło raportu: https://cez.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/raport-z-v-edycji-badania-stopnia-informatyzacji-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza/

Nowoczesny
Manager Hotelu

Zapisz się na newsletter 

Subskrybuj newsletter i rozwijaj wiedzę. Branżowe trendy, porady i inspiracje - bez spamu, raz w miesiącu w Twojej skrzynce pocztowej. 

Przesuń aby zapisać
newsletter - nowoczesny Manager Hotelu
Spodobał Ci się ten artykuł?
Autor wpisu
Sebastian Olesiak

Specjalista ds. marketingu

Dodaj komentarz
Przesuń w prawo aby wysłać
Preferencje plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i plików Cookies.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.