E-skierowanie

E-skierowanie – elektroniczna obsługa pacjentów

Od 8 stycznia 2021 roku placówki medyczne mają obowiązek wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań. E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.

Elektroniczne skierowanie wystawiane jest przez lekarza w systemie informatycznym. Każdemu skierowaniu przypisywany jest czterocyfrowy kod, który otrzymuje pacjent na swój telefon komórkowy lub adres e-mail. W dalszym etapie, używa go, rejestrując się do poradni specjalistycznej lub na badanie.

Podmioty medyczne podłączone do systemu P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) mogą pobierać e-skierowania za pośrednictwem programu Betasi Kuracjusz oraz Betasi PremiumHotel z rozszerzeniem Medical. W modułach związanych z obsługą pacjenta pojawiła się zakładka e-skierowanie, w której można pobrać skierowanie oraz przyjąć je do realizacji.

Program umożliwia również wystawianie e-skierowań. Po uzupełnieniu wymaganych informacji, generowany jest dokument skierowania i umożliwia jego przesłanie na platformę P1. Zapisane skierowanie dostępne są w programie wraz z aktualnym statusem realizacji.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci nie muszą osobiście dostarczać skierowania. Nie ma również obawy przed jego utratą, a całą historię skierowań można monitorować w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).


Więcej o Betasi PremiumHotel